logo Ti Ti Ta
Deyktanda melodyczne i rytmiczne

Dyktando Melodyczne

"Tam na górze dębina"
Klasy: I-II

Dyktando Rytmiczne

"Polska melodia ludowa"
Klasy: I

Dyktando Melodyczne

"Starodawny taniec niemiecki"
Klasy: I-II

Dyktando Melodyczne

"Pentatonika - Kodály: 15 kétsz"
Klasy: III-IV

Dyktando Melodyczne

Ćwiczenie Melodyczne
Klasy: IV-VI

Dyktando Melodyczne

"Pawana"
Klasy: IV-V

Dyktando Rytmiczne

Ćwiczenie Rytmiczne
Klasy: IV-VI

logo Ti Ti Ta

sekretariat@titita.pl
+48 698 465 775

Rzeszów, ul. Stojałowskiego 6