Przygotowanie do szkoły muzycznej

Karty pracy ucznia - to zbiór ćwiczeń (29 stron) o różnym stopniu trudności uwrażliwiające na zmiany rytmiczne i melodyczne.

Przewodnik dla nauczyciela - (28 stron) z gotowymi przykładami do gry oraz dodatkowymy wyjaśnieniami i pomysłami na przeprowadzenie ćwiczeń.

SPIS TREŚCI

Część 1 - Na start

⋅ Na czym będę grać

⋅ Nastroje w muzyce

⋅ Staccato i legato

Część 2 - Rytm

⋅ Który rytm?

⋅ Uzupełnij rytm

⋅ Dźwięki długie i krótkie

⋅ Dyktando rytmiczne

Część 3 - Melodia

⋅ Rejestr: wysoki, średni i niski

⋅ Wyżej — niżej

⋅ Melodia wznosząca i opadająca

⋅ Różnice w melodiach

Przewodnik dla nauczyciela

⋅ ćwiczenia słuchowe melodyczne

⋅ ćwiczenia słuchowe rytmiczne

O AUTORCE
Sabina Marek - nauczycielka fortepianu i rytmiki, studiowała na Węgrzech na Nyíregyházi Egyetem oraz Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
Studia podyplomowe ukończyła na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych.
Specjalizuje się w nauczaniu gry na fortepianie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Książka powstała z materiałów, które przygotowywała dla swoich uczniów w Ti Ti Ta - zajęcia muzyczne.