Teoria muzyki dla Przedszkolaka i Pierwszaka
ćwiczenia dla młodych pianistów

To zbiór ćwiczeń (54 strony) z teorii muzyki, które w praktyce, przy fortepianie wprowadzają podstawowe pojęcia muzyczne.

Dzieci pracują jednocześnie na pięciolinii oraz przy klawiaturze.

Dzieci poznają równocześnie klucz wiolinowy i basowy.

Dzieci wypełniają różnorodne ćwiczenia: zakreślają, piszą, grają, zaznaczają.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1

Ułożenie dźwięków na pięciolinii

Rozdział 2

Podział klawiatury na oktawy

Rozdział 3

Nazwy literowe dźwięków

Rozdział 4

Zapis wybranych dźwięków o tej samej wysokości w kluczach: basowym i wiolinowym

Rozdział 5

Podział wartości rytmicznych

Rozdział 6

Metrum w taktach ćwierćnutowych i ósemkowych

Rozdział 7

Wprowadzenie do interwałów

Rozdział 8

Położenie sekundy małej w szeregu białych klawiszy

Rozdział 9

Położenie sekundy wielkiej w szeregu białych klawiszy

Rozdział 10

Gama C-dur naturalna

Rozdział 11

Gama a-moll naturalna

Rozdział 12

Kaligrafia klucza wiolinowego, basowego, wartości rytmicznych

Rozdział 13

Czysta pięciolinie - miejsce na notatki

O AUTORCE
Sabina Marek - nauczycielka fortepianu i rytmiki, studiowała na Węgrzech na Nyíregyházi Egyetem oraz Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
Studia podyplomowe ukończyła na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych.
Specjalizuje się w nauczaniu gry na fortepianie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Książka powstała z materiałów, które przygotowywała dla swoich uczniów w Ti Ti Ta - zajęcia muzyczne.