Egzamin do szkoły muzycznej - jak się przygotować, co trzeba umieć i wiedzieć

Terminy egzaminów do szkoły muzycznej

Każda szkoła muzyczna ogłasza niezależnie daty i terminy egzaminów. Natomiast często egzaminy do różnych szkół muzycznych w tym samym mieście odbywają się w tym samym dniu i w podobnych godzinach (przypadek? – nie sądzę). Warto wcześniej rozeznać się, czy organizowane są dni otwarte szkoły – wzięcie w nich udziału pozwoli dziecku (i rodzicom) zapoznać się z budynkiem, otoczeniem, nauczycielami, instrumentami, na których można się uczyć grać. Drugą przydatną informacją jest to, czy szkoła organizuje kurs przygotowawczy dla kandydatów. Często są to zajęcia prowadzone w dużych grupach, pomimo tego dobrze się na nie zdecydować, pozwoli to dziecku i rodzicowi poznać sposób prowadzenia zajęć przez danego nauczyciela. Często dają one pogląd na to, jak szkoła funkcjonuje, jakimi wartościami się kieruje, czy jest komercyjna, czy patrzy na dziecko jednostkowo i indywidualnie, jak są traktowane dzieci bardziej nieśmiałe czy nadzwyczaj żywiołowe.

Istotną informacją jest kwota wpisowego. Niektóre szkoły nie pobierają takiej opłaty, w niektórych musimy się liczyć z tą możliwością. Do tego może dojść czesne (jeżeli dziecko będzie uczęszczało do placówki niepublicznej), koszt wypożyczenia lub zakupu instrumentu, opłaty na tzw. radę rodziców. O te aspekty warto dopytać wcześniej i przekalkulować, czy mamy możliwości finansowe, aby posłać dziecko do danej szkoły muzycznej, czy może warto rozważyć zgłoszenie do innej placówki.

Badanie przydatności do kształcenienia w szkole muzycznej, czyli tzw. egzamin do szkoły muzycznej

Po złożeniu odpowiednich dokumentów, w tym między innymi zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w placówce, dziecko przystępuje do egzaminu. Egzamin do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia składa się zazwyczaj z dwóch etapów:

1. Grupowego lub indywidualnego badania uzdolnień muzycznych (ocena punktowa). W tej części sprawdza się ogólne rozumienie muzyki i predyspozycje. Kandydat jest poproszony o zaśpiewanie piosenki, powtórzenie zagranej melodii, określenie liczby zagranych dźwięków, powtórzenie rytmu, określenie charakteru melodii oraz wykonanie temu podobnych zadań.

2. Badania predyspozycji do gry na instrumencie (ocena opisowa). Ta część polega na określeniu fizycznych predyspozycji dziecka: ogólnej konstrukcji fizycznej ciała, budowy dłoni i ręki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej, kondycji fizycznej (dotyczy to głównie uczniów chcących grać na instrumentach dętych). Badanie obejmuje również sferę psychiczną: motywację wyboru danego instrumentu, koncentrację, pamięć, chęć rozwoju, kreatywność.

Stres, konkurencja, wyścig szczurów, elita?

Często spotykam się z pytaniem, czy szkoła muzyczna, to jest szkoła „elitarna”, czy rodzice patrzą przez pryzmat innych dzieci, czy dzieci chodzą z zadartymi nosami, czy pojawia się niezdrowa rywalizacja między dziećmi albo rodzicami. Moim zdaniem tego rodzaju szkoły tworzą pewną elitę, ale jest to zasługa ciężkiej pracy dziecka, rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli. Pisząc „elita”, mam na myśli grupę, w której są osoby potrafiące myśleć samodzielnie, wyrażać opinie na dany temat argumentując je w sposób konstruktywny, osoby wytrwałe, dążące do celu, obyte w kulturze, mające na siebie konkretny pomysł: być może karierę, ale też życie, które nie zawsze jest związane z muzyką. Jeżeli dziecko, rodzice (opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą, motywują, wspierają się nawzajem, dziecko zdobędzie szlachetne wykształcenie i ma szansę na odniesienie sukcesu. Podczas mojej edukacji muzycznej (jako uczennica i nauczycielka) nie spotkałam się z nieuczciwą konkurencją. Wydaje mi się, że ma na to wpływ kilka czynników. Po pierwsze ilość czasu, który spędza się w szkole muzycznej. Po drugie – obecność zajęć chóru lub orkiestry – nie ma tam miejsca na „przepychanie się”, aby osiągnąć odpowiedni efekt, trzeba współpracować. Zapewne jak w każdym środowisku, tak i w środowisku muzycznym spotkamy różne postawy, natomiast sama spotkałam się ze znikomą ilością tych negatywnych. W szkołach muzycznych obserwowałam i doświadczałam mądrej współpracy i mądrej rywalizacji, spotykałam mądrych rodziców i mądrych nauczycieli.

logo Ti Ti Ta

sekretariat@titita.pl
+48 698 465 775

Rzeszów, ul. Stojałowskiego 6