Muzyczne zabawy przy fortepianie
dziecięca improwizacja ruchem do akompaniamentu

To zbiór 17 zabaw muzyczno-ruchowych nawiązujących do pór roku oraz wydarzeń z nimi związanych.

Dzieci mają wpływ na przebieg zabawy dzięki czemu chętnie uczestniczą w zajęciach.

Dzieci poznają różnorodne pojęcia dotyczące dźwięków: wysokie, niskie, głośne, ciche, skoczne itp.

Dzieci podczas zabawy angażowane są na wiele sposób: tańczą, słuchają, śpiewają.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1
jesień

∙ Muzyczna obecność
∙ Ktoś jak ja
∙ Wyprawa na grzyby
∙ Jesienna pogoda

Rozdział 2
zima

∙ Prezenty od Mikołaja
∙ Lepimy bałwana
∙ Przystrajamy choinkę
∙ Bal karnawałowy
∙ Zabawa śnieżkami

Rozdział 3
wiosna

∙ W marcu jak w garncu
∙ Motyle na łące
∙ Zegary
∙ Muzyczna gimnastyka

Rozdział 4
lato

∙ Pociągi
∙ Chór zwierząt
∙ Zoo
∙ Ruch uliczny

O AUTORCE
Sabina Marek - nauczycielka fortepianu i rytmiki, studiowała na Węgrzech na Nyíregyházi Egyetem oraz Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
Studia podyplomowe ukończyła na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych.
Specjalizuje się w nauczaniu gry na fortepianie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Książka powstała z materiałów, które przygotowywała dla swoich uczniów w Ti Ti Ta - zajęcia muzyczne.